Voorwaarden

Bij de realisatie van deze site is de groots mogelijke zorgvuldigheid betracht. Metropolis Farma kan niet onvoorwaardelijk garanderen dat de informatie van deze site te allen tijde geheel juist, volledig of actueel is. 
Aan het uitsluitend raadplegen van deze site kunnen derhalve geen rechten worden ontleend, terwijl de eigenaar geen aansprakelijkheid aanvaardt voor welke vorm van schade dan ook die zou zijn ontstaan op grond van deze online informatie of interpretatie daarvan.

Tussentijdse wijzigingen in vermelde prijzen, producten en bestelhoeveelheden zijn ten alle tijde voorbehouden. Bij bestellingen onder de € 90,- wordt een bijdrage in de verzendkosten van € 9,75 in rekening gebracht. (bedragen excl. BTW)

Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden gebruikt voor andere doelen dan dat Metropolis Farma beoogt. Alle rechten worden uitdrukkelijk voorbehouden. Raadplegers van de site worden geacht van deze voorwaarden op de hoogte te zijn.